Instruction / instruktion

Man kan interagera med dessa panorama. Använd muspekaren för att navigera uppåt, nedåt åt vänster eller höger. Tryck ned SHIFT eller CTRL tangenterna för att förstora eller förminska.

You can interact with these panoramas. Use the mouse to navigate right, left, up or down. Add SHIFT or CTRL keys to zoom in or out.

This images are the links....Bilderna här är länkar...

Foto "34 alnar": Tord Lund

<< hem / home